Yksityisyyden suoja

Tietosuojaseloste

Tämä on E-diili Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Asiakasrekisteri 
Verkkokaupan e-shoppailu.fi asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan E-diili Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn yhteydessä noudatamme lakia ja korkeita turvallisuusstandardeja.

Verkkokaupan tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Verkkokauppaan tai antaessaan muuten suostumuksellaan Verkkokaupalle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Verkkokaupan asiakas ja Asiakkaan tiedot rekisteröidään Verkkokaupan asiakasrekisteriin. Mikäli Asiakas rekisteröityy Verkkokauppaan, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Asiakas saa Verkkokaupan käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Asiakas voi kirjautua Verkkokauppaan. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Verkkokaupan käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä välittömästi Verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakas vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.E-diili Oy (ml. sen verkkokauppa e-shoppailu.fi) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tälä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tietosuojaselosteessa kuvatut ehdot käyttäessään yrityksemme palveluita ja verkkokauppaamme.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
    asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
    palvelun toteuttaminen,
    asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
    markkinointi,
    analysointi ja tilastointi,
    Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

E-diili Oy

Kolohonganreitti 2 C 12

01260 Vantaa


Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@ediili.fi

Keräämät henkilötiedot

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi

   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

   • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta

  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin

 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi e-shoppailu.fi verkkokaupasta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • e-shoppailu.fi verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen

 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Verkkokauppa.comin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietojen säilytys ja suojaus.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Käsittelemämme henkilötiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain E-diili Oy:n edustajat. E-diili oy:n edustajat ovat koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
E-diili Oy

Kolohonganreitti 2 C 12

01260 Vantaa

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Kun teet tilauksen verkkokaupasta ilman asiakastiliä, tallennetaan antamasi tiedot e-shoppailu.fi järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksestasi.

Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin. Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info@ediili.fi

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Evästeet

E-shoppailu.fi verkkokauppa käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.Tietosuojaselosteen muuttaminen

Saatamme tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina verkkosivuiltamme.